Vem var Emilia Strindberg? Läs om henne och familjen på sidan Historiskt !

August Strindberg

Mars 2016

EFTERLYSNING!!!!

Vem vet var Carl Oscar Strindbergs dagbok kan finnas? Den frågan ställs i ett brev till släktföreningen från Göran Lund, som forskar kring Emilia Christina Petterson och hennes familj. Nu kan föreningens medlemmar läsa hela det arbete som Göran Lundh lagt ned på att kartlägga henne och den familj hon gifte in sig i .Emilia m barnen

1863 gifte August Strindbergs far om sig med en dotter till Emilia Christina,  Emilia Charlotta Petterson.  De fick ett barn,sonen Emil Strindberg.

-De här människorna tillhör mina förfäder,skriver Göran Lundh.

-Jag försöker följa dem och den samtid de lever i. Och jag sammanfattar var och ens leverne i skrift. Det har blivit 20-30 A4-sidor per person.
Författaren har nu gett föreningen tillstånd att publicera arbetet men vädjar om hjälp med att få svar på en rad frågor.
-Jag hoppas kunna fylla i de frågorna med hjälp av de släktingar som kan veta det,säger han.

Läs hela hennees historia genom att klicka på fliken Historiskt !

Oktober 2015

Nu är årsmötet avverkat.Läs mer om hur en tysk tv-inspelning fick Strindbergska  släktföreningen att göra en kringgående manöver i Gamla Stan i Stockholm under fliken Årsmöten.

 

September 2015

Glöm inte att anmäla Er om Ni vill ha lunch på Grillska huset i Gamla Stan i samband med vårt årsmöte, söndagen 4:e oktober. Mötet föregås av en vandring i Strindbergs kvarter där vi visar VAR Strindbergarna bodde.

Centralare än Ni någonsin anat!  

Första etappen startar vid T-baneuppgången vid Plattan (Drottninggatan) 11.00.Etapp två vid Mynttorget 11.30.  Det går att ansluta på båda platserna.Sista dag för anmälan är söndagen 27:e september. Läs detaljprogrammet under fliken årsmöte på hemsidan och hur Ni anmäler Er.

Juni 2015

Styrelsen har beslutat att årsmötet 2015 kommer att hållas söndagen 4 oktober i Stockholm. Vi kommer att göra en vandring i de delar av Gamla Stan där Zacharias Strindbergs bedrev affärsverksamhet och där Johan Ludvig och Carl Oscar Strindberg växte växte upp. Lunch och årsmöte kommer att hållas i Grillska huset mitt i Gamla stan.Mer information kommer brevledes och på hemsidan.

Johan Ludvigs gravkolonn räddad

Äntligen har Johan Ludvig Strindbergs gravkolonn på Norra begravningsplatsen i Stockholm renoverats och rätats upp.
Dessvärre har ”eldsflamman” som prytt toppen på kolonnen inte kunnat återfinnas. Efter det att den lossnat togs den om hand på 1990-talet av kyrkogårdsförvaltningen. Har någon av medlemmarna en bild av den så den kan återskapas?(Read this text at the tab ”in english)

Vår medlem Johanna Strindberg i Hägersten, fick en glad överraskning  under en vinterpromenad på kyrkogården och tog den här bilden. Kyrkogården invigdes 1827 av biskopen Johan Olof Wallin. Han är en av de många kända svenskar som begravts där. Här ligger också författaren August Strindberg och Nils Strindberg,deltagare i Andrée-expeditionen mot Nordpolen 1897.

Moderiktigt gjutjärn

Renoverat monumentKolonnen är i sig ett kulturminnesmärke eftersom den är gjord i tidens mode gjutjärn, precis som många andra pampiga monumentet på Norra Kyrkogården över Johan Olof Wallin. Strindbergskolonnen har dock varit mycket pampigare än den är idag.

Graven köpt 1847
Gravplats nr 393 köptes i oktober 1847 av grosshandlaren Johan Ludvig Strindberg, son till släktens stockholmsgrenens stamfader Zacharias Strindberg,född i Sundsjö 1756 och död i Stockholm 1829.

Kulturhistorisk värdefull
Graven är kulturhistorisk värdefull eftersom den är ett tidigt tecken på´det mode som kom i mitten av 1800-talet, pelare i gjutjärn. Den kan mycket väl ha levererats från Bolinders gjuteri i Stockholm.

Den första att nedsättas i graven var ”änkefru Strindberg” i oktober 1847. Det var sannolikt Anna Neijber född 1771 och död 1839. Här finns ett mysterium. Det hade gått åtta år sedan hon avled. Vi vet inte var hon legat innan dess?
Och vi vet inte ännu  var maken Zacharias  ligger begravd.

Vilka ligger i graven?
I graven ligger 27 namngivna personer och ett två tvillingar en pojke och en flicka, Johan Ludvig och Annas barn,vilka dog 1850.

Gravbok JL grav

Två andra som gravsatts är August Strindbergs far,Carl Oscar död 1883 och hans mor  Eleonora Ulrika Norling, död 1862. Eleonora Norling hade en önskan att slippa bli begravd inne i Stockholm,troligen då på Klara kyrkogård.Hon ville ligga på den nya men det kostade. Det var då som Johan Ludvig erbjöd sig att upplåta en plats i familjegraven.

När hennes make dog fick även han samma erbjudande av sin brors familj.

graven 1893besk
Pampig gravkulle  försvann
Graven hade som många en gravkulle men en togs bort i mitten av 1900-talet då man ville rationalisera skötseln av kyrkogården och ville ha gravarna på´en gräsyta som skulle vara lätt att klippa. Så här såg den ut i sin prakts dagar. Bilden finns på Kungliga Biblioteket.På baksidan kan man läsa följande text. grosshandlaren Johan Ludvigs familjegraf å nya norra kyrkogården i Stockholm.Den sista gravsättningen skedde 1990. Fler detaljer finns på nätet på adressen ”http://hittagraven.stockholm.se/”.

Text:Håkan Wasén

Foto:Johanna Strindberg samt släktarkivet.

 Släkten Strindberg i media.
Vi vill också påminna om  om att tidskriften Frimuraren haft ett stort ett stort reportage om frimuraren Zacharias Strindberg. Ni kan läsa reportaget via denna länk till Frimuraren.

SläkthistoriaZacharias Strindberg ägnas också ett reportage i nummer två,2014, av  släktforskartidningen Släkthistoria. Den drivs av LRF media som även ger ut den välkända tidskriften Land.

Nyhetstips
Har Ni några nyheter och tips,hör av Er till föreningen.Bli gärna medlem sida i vår grupp på Facebook,”Strindberg family group.”

 

Strindbergska släktföreningens hemsida