Från styrelsen

 

Styrelsemöte 25 september (telefonmöte)

Styrelsen höll även denna gång ett telefonmöte eftersom den enda punkten på agendan var att lägga sista handen vid årsmötet. Ordföranden informerade om att han lyckats kartlägga ett flertal adresser i 1700-talets Stockholm där familjen Strindberg bott. Mötet beslutade även att subventionera måltiden i samband med årsmötet.

 

 Styrelsemöte 1 juni (telefonmöte)

Styrelsemötet ägnades i huvudsak åt förberedelser för årsmötet. Styrelsen beslutade att anta det förslag till måltid mm som getts av Stadsmissionen i Stockholm. Styrelsen  granskade också ett anbud på professionell stadsvandring i Gamla Stan men den kostade flera tusen kronor. Istället beslöts att ordföranden får redovisa nya rön om var släkten verkat i Stockholm under en stadsvandring. Styrelsen konstaterade även att telefonmöte är ett bra kostnadsekonomiskt alternativ då agendan inte är så fulltecknad.

 

Styrelsemöte 14 mars

Årsmötet spikades till söndagen 4 oktober i Stockholm. Programmet blir en vandring i Zacharias fotspår i Gamla Stan.

 

Lördagen 14 mars 2015

Styrelsen håller möte i Stockholm hos Maud och Sture Hartzell 12.30.
På dagordningen bl. a planering av årsmötet 2015.

 

Vid årsmötet 4 oktober 2014 godkändes följande verksamhetsberättelse.

Verksamhetsberättelse för Strindbergska släktföreningen 2013-2014

Föreningen har för närvarande ett 60-tal medlemmarStyrelsen har under året haft tre styrelsemöten varav ett hos Maud och Sture Hartzell den 25 januari,  ett hos KG och Lotta Borg den 17 maj samt ett telefonmöte den 22 september.

Styrelsens arbete har i huvudsak varit inriktat på fyra frågor.

Hemsidan. Denna har nu byggts om till World press. Detta ökar möjligheten för flera befattningshavare att publicera. Webbansvarig har försökt överföra så mycket vi kunnat från den gamla hemsidan.

Johan Ludvig Strindbergs gravvård på Norra kyrkogården. Efter flera års fruktlösa försök att få klara besked fick styrelsen så sent som i september 2014 besked från Pär Westin på Stockholms  kyrkogårdsförvaltning att gravvården skall rustas upp och rätas upp. Planen för detta arbete är före årsskiftet förutsatt att man får tag på hantverkare, annars skjuts arbetet upp till våren. Styrelsen har också utrett kriterierna för att graven ska kunna bli en ”kulturgrav”.(bibehållas även om gravrätten inte skulle komma att utnyttjas längre)

Årsmötet 2014. Arbetet med årsmötet har i år gått smidigt tack Musikföreningen Enflos vänliga inbjudan. Även om Östervåla ligger en bit från Stockholm, har styrelsen velat arbeta för att vi gör en ”utflykt” till annan ort som föreningen tidigare gjort bl. a till Gränna och Linköping.

Zacharias Strindbergs grav Trots flera besök på bl. a Stockholms stadsarkiv, Frimurarordens stamhus , Kungliga Biblioteket samt Solna kyrkogård har Zacharias gravplats ännu inte kunnat lokaliseras.

Övrigt. Styrelsen har bland annat varit i kontakt med bl. a Svenska Frimurarordens tidskrift och Lands förlags nya släkttidning och bidragit med information vilket lett till två fylliga reportage om släkten  Strindberg.

Linköping  22 september 2014

Enligt uppdrag Håkan Wasén

 

Måndagen 22 september

Styrelsen höll telefonmöte och lade fast de sista detaljerna för årsmötet. På dagordningen fanns även ett positivt besked om upprustning av Johan Ludvig Strindbergs gravvård på Norra kyrkogården i Stockholm.

Torsdagen 25 september 2014

Vårt webbadministratör Ballous flytt av vår hemsida gick inte helt smärtfritt. Ett index följde med som dirigerade om till den gamla hemsidan. Får Ni inte upp den nya hemsidan på datorn hemma  men kan se den när ni kopplar upp er på webben med er telefon(obs skall dp inte vara ansluten med wi-fi till routern hemma) beror det antagligen på att datorns cacheminne har lagrat den felaktiga adressen. Leta upp instruktionerna hur ni tömmer cacheminnet eller rensar webbhistoriken och starta om datorn. Även Er router hemma kan behöva startas om för att den nya adressen skall fungera. Hör av Er till ordföranden h.wasen snabela telia.com om problemet består.

 

Lördagen 17 maj 2014

Styrelsen höll sitta andra möte för 2014   i Stockholm. På dagordningen fanns bl. a beslut angående ny hemsida samt planeringen för årsmötet.

 

Strindbergska släktföreningens hemsida