fff
Hindrichsson Anders.
ffm
Anna Larsdotter.
           
ff
Hindrich Andersson. Bonde.
fm
Sara . Född 1626. Död 1703.
mf
Hindrich Hindrichsson. Död 1729.
 
f
Hindrich Hindrichsson. Död 1729. [1] Bonde.
m
Sara . Född 1626. Död 1703.

Henric Henricsson Strinnberg. Född 1708-09-20 i Multrå (Y). Död 1767-02-22 i Sundsjö (Z). Komminister.
Gift 1745-02-05. Maria Elisabeth Åkerfelt. Född 1725-11-13.
Död 1781-03-13 i Fanbyn Sundsjö.
Maria Margareta Strindberg. Född 1747-02-15.
Anna Elisabeth Strindberg. Född 1749-03-29.
Brita Christina Strindberg. Född 1751-06-06.
Henric Strindberg. Född 1753-08-14. [1]
Död 1830-12-26.
Sophia Dorotea Strindberg. Född 1756-05-01.
Död 1809-01-18.
Zacharias Strindberg. Kryddkramhandlare.
Stadsmajor.
Född 1758-11-30.
Död 1829-07-06.
Catharina Ulrika Strindberg. Född 1761-07-19.
Maria Margareta Strindberg. Född 1766-09-02.
Död 1838.

Levnadsbeskrivning

Komminister.
Född 1708-09-20 i Multrå (Y).
Död 1767-02-22 i Sundsjö (Z).

Levde i Sundsjö, Jämtlands län. [1]
Prästvigd 1737. Adjunkt i Torsaåker. Komminister i Sundsjö socken 1746-1767.Pastorsexamen 15 augusti 1763. Begav sig utan "konsistoriets minne" till Stoclholm för att söka tjänst. Tjänstghjorde som medhjälpare åt kyrkoherden Johan Kolmodin på Ekerö sedan hos kapellanerna i St Katarina. hade även anställning hos en garvare .Återkom till hembygden 1739 men fick en den tjänst som adjunkt i Torsåker han hoppats på. I Multrå socken hölls bara predikingar var 3:e vecka varför han på allmännhetens begäran utan tillstånd höll några predikningar, vilket medförde att Multråborna begärde honom som extra predikant mot ett arvode av 1/8 tunna korn av var bonde. Henrik Strindberg inkallades dock till konsistoriet och fick tilltal för att han predikat utan pastors lov. 30 september 1741 fick han order av konsistoriet att att bege sig till Sundsjö socken som vice kapellan mot en lön av 12 tunnor korn. 28 augusti 1745 utnämndes han till ordinarie komminsiter i Sundsjö och tillträdde tjänsten 1 maj 1746. Han anhöll om att få bosätta sig på företrädarens boställe Östergården eftersom han "eljest var husvill och hur stånd att hålla häst till annexresorna". Henrik Strindberg var på förslag till Hede pastorat 1764, Ragunda 1765 och Rödön 1765. Då änkan begärde ett extra nådeår yttrade konsistoriet att "hon förtjänar så mycket mer medömkan som fattigdomen oakatat nogaste hushållningvar hennes mans ständigaste föreslagare vid en syssla som förorsakat honom arbete och försvagad hälsa men däremot ringa belöning och, ehuru konsistorium icke underlåtit lämna Strindberg såsom en för skicklighet och samvetsömt nit i ämbetet prästman missiv till flera ledika pastorat, han likväl ej kunnat njuta befordran".

 

Källor

  1. Släkten Strindberg från Strinne

Personregister    Efternamnsregister    Ortsregister